Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

Samen met onze buren Peuterspeelzaal Olleke Bolleke en buitenschoolse opvang Beertje Puk zijn we gevestigd in een mooi, ruim schoolgebouw aan de Zwaluwstraat. Rond de school zijn veel speelmogelijkheden. We hebben een heel betrokken team van juffen en een meester en zijn steeds in ontwikkeling. Samen met ouders overleggen we over wat we hebben te doen voor de kinderen. Dat doen we in de gesprekken over de voortgang, maar ook via wekelijkse nieuwsbrieven, de website en onze facebook pagina.

Kivaschool

Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar ... 

Team

Het team van De Arendshorst is even divers als enthousiast. We vormen samen een professionele groep onderwijskrachten. Ieder met zijn of haar .... 

Ons onderwijs

Ik ben oké zoals ik ben, ik mag er helemaal zijn. De belangrijkste voorwaarde voor een kind om zich goed te ontwikkelen is, dat het zich op school thuis voelt... 

MR & OR

We hebben een hele actieve ouderraad en medezeggenschapsraad op de Arendshorst. De ouderraad helpt bij de activiteiten, organiseert ...