Hier sla jij je vleugels uit!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Op De Arendshorst willen we dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij hun behoeften en waar kansengelijkheid wordt bevorderd. We willen dat kinderen leren ontdekken waar ze goed in zijn en ze hun talenten zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Hoe doen we dit?
We willen dit alles bereiken door de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen met een ontwikkelingsgericht aanbod binnen een rijke leeromgeving. Als team werken we samen aan de ontwikkeling van kinderen. Voor ons is ieder kind uniek en we spelen in op de verschillen. Kinderen ontwikkelen en leren altijd en overal. We gaan uit van ieders kracht en talent. We proberen eigenaarschap en betrokkenheid bij onze leerlingen te vergroten. We gebruiken dag- en weekplanners om de zelfstandigheid te vergroten en bespreken met de kinderen hun eigen leerproces.

Zien en zijn
Op de Arendshorst kijken we naar ieders talent. Sommige kinderen willen snel en hoog vliegen en bekijken de wereld vanuit een groter perspectief en afstand. Andere kinderen blijven dichter bij en kijken gedetailleerd en vanuit een specialisme. Dat geldt ook voor de medewerkers. In het team komen verschillende expertises, karakters en talenten samen, zodat kinderen aansluitende ondersteuning krijgen. Medewerkers begeleiden kinderen vanuit empathie en met compassie. Onder de vleugels van de medewerkers van De Arendshorst moeten kinderen zich veilig en geborgen voelen. We benaderen kinderen met respect en zorgen voor rust en regelmaat. Vanuit een fijn en prettig pedagogisch klimaat werken we samen met kinderen aan hun ontwikkeling. Hierbij ondersteunen de Kickfit! trainingen om de sociale vaardigheden en weerbaarheid van kinderen te vergroten.

Leren in een krachtige leeromgeving
In het kader van kansrijk opgroeien vinden we het belangrijk dat kinderen hun talenten breed kunnen ontwikkelen. Om een brede ontwikkeling te stimuleren bieden we een rijke leeromgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen naast taal en rekenen ook samenwerken aan thema’s en activiteiten. Er is ruimte voor inspanning en ontspanning. Kinderen werken zelfstandig of samen aan een opdracht. Dit doen zij in of buiten de klas maar ook in de buurt. In het dagprogramma wordt in de ochtend ingezet op de kernvakken en in de middag zijn we aan de slag met onderzoekend en ontdekkend leren. Vanuit wereldoriëntatie wordt er op de leerpleinen die wij tijdens schooljaar 2022-2023 verder gaan ontwikkelen, gewerkt aan de thema’s natuur en techniek, cultuur, muziek, ICT, sport, gezondheid en bewegen. Het programma wordt o.a. vormgegeven op basis van de methode Blink Wereld en in samenwerking met partners uit de omgeving. Via de mindmap hebben we zicht en inzicht wat kinderen weten en leren over het thema. Op De Arendshorst vinden we het belangrijk dat kinderen zelf leren hun vleugels uit te slaan zodat ze actief de wereld kunnen ontdekken en hun kennis vergroten.

Passende begeleiding
We leren kinderen zichzelf te zijn en elkaar te accepteren en te respecteren zodat je in contact met de ander onderdeel uitmaakt van de samenleving. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Voor kinderen is het van belang dat zij in hun eigen wijk naar school gaan. Met een passende ondersteuning komen we samen tot een krachtige basis. Door middel van handelingsgericht werken kunnen we kinderen op verschillende niveaus in de groepen de juiste zorg bieden. We volgen de kinderen nauwlettend ondersteunt door een goed leerling volgsysteem.

Ouders en omgeving
Voor ouders is het best spannend dat de maatschappij steeds veeleisender en complexer wordt. We werken dan ook graag vanuit partnerschap samen met ouders en samen leggen we de lat hoog. Wederzijdse betrokkenheid is hierbij belangrijk.

We streven ernaar dat kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien zodat ze hun vleugels durven uitslaan en vol zelfvertrouwen het warme nest van de Arendshorst verlaten.

Ons motto op De Arendshorst luidt;

 “Hier sla jij je vleugels uit!”

Wil je een afspraak maken voor een rondleiding of kennismaking? Kijk dan op deze pagina.